Användarvillkor

Grundvillkor:
Vi (SEO HQ) driver en webbtjänst för bloggar och webbplatser som heter Bloggfabriken.se som vi gärna vill att du använder. Vår grundläggande tjänst är gratis men vi kommer längre fram att införa betalda premiumalternativ. Vår tjänst är utformad för att ge dig största möjliga kontroll och ägarskap över  din webbplats och det som händer där. Var dock ansvarsfull med det du publicerar. Var noga med att följa våra regler om vad du får tillgängliggöra på din webbplats. Du får inte sprida saker som skräppost, virus eller allvarliga hot om våld till exempel.

Om du hittar en webbplats här på Bloggfabriken.se som du anser bryta mot våra användarvillkor, anmäl då detta via vår sida för anmälningar.

Användarvillkor:
Följande villkor styr all användning av webbtjänsten Bloggfabriken.se och allt innehåll, alla tjänster och produkter som är tillgängliga på eller genom webbplatsen. Webbtjänsten erbjuds till ditt godkännande utan ändringar av villkoren häri och alla andra driftsregler, policyer och procedurer som ibland publiceras av SEO HQ på Bloggfabriken.se (vidare kallad Webbtjänsten).

Läs det här Avtalet noggrant innan du ansluter till eller använder Webbtjänsten. Genom att ansluta till eller använda någon del av Webbtjänsten samtycker du till villkoren i det här Avtalet. Om du inte samtycker till alla villkoren i det här avtalet är det möjligt att du inte får åtkomst till Webbtjänsten eller använda några tjänster.

Webbtjänsten riktar sig till de som är 13 år eller äldre och erbjuds endast till användare som är 13 år eller äldre. Om du yngre än 13 år, får du inte registrera dig för användning av Webbtjänsten. Alla personer som registrerar sig som användare eller tillhandahåller sina personuppgifter till Webbtjänsten intygar med det att de är 13 år eller äldre.

Ditt konto och din Webbplats på Bloggfabriken.se.

Om du skapar en blogg med Webbtjänsten ansvarar du för att upprätthålla kontots och bloggens säkerhet och du är fullständigt ansvarig för alla aktiviteter som äger rum på kontot och alla andra åtgärder som vidtas i samband med bloggen. Du får inte beskriva eller tilldela nyckelord till din blogg på ett vilseledande eller olagligt sätt med avsikt att utnyttja andras namn eller rykte. SEO HQ kan ändra eller ta bort beskrivningar eller nyckelord som vi anser vara olämpliga eller olagliga, eller som på annat sätt kan orsaka SEO HQ ansvarsplikt. Du måste omedelbart meddela SEO HQ om någon obehörig använder din blogg, ditt konto eller om något annat intrång som kan äventyra säkerheten. SEO HQ är inte på något sätt ansvariga för dina handlingar eller Din försumlighet, inklusive eventuella orsakade skador som kan uppstå av sådana handlingar eller sådan försumlighet.

Användares ansvar.

Om du har en blogg, kommenterar på en blogg, lägger upp material i Webbtjänsten, lägger upp länkar på Webbtjänsten eller på annat sätt gör (eller tillåter en tredje part att göra) material tillgängligt med hjälp av Webbtjänsten, är du fullständigt ansvarig för innehållet i och för eventuell skada som orsakas av det innehållet. Det här gäller oavsett innehållets form, vilket inkluderar, men är inte begränsat till, text, foto, video, ljud eller kod. Genom att göra innehållet tillgängligt, framställer och garanterar du att ditt innehåll inte bryter mot dessa villkor eller Användarriktlinjerna.

Genom att skicka innehåll till SEO HQ för inkludering på din Webbplats, ger du SEO HQ en världsomfattande, royaltyfri och icke-exklusiv licens att reproducera, ändra, anpassa och publicera innehållet enbart med syftet att visa, distribuera och marknadsföra din blogg. Den här licensen tillåter att SEO HQ gör offentligt publicerat innehåll tillgängligt för tredje parter valda av SEO HQ så att dessa tredje parter kan analysera och distribuera (men inte offentligt visa) ditt innehåll genom deras tjänster.

Du ger även andra Bloggfabriken.se-användare tillstånd att dela ditt innehåll på andra Bloggfabriken.se-webbplatser och lägga till sitt eget innehåll (dvs. att omblogga ditt innehåll), så länge de endast använder en del av ditt inlägg och de erkänner dig som den ursprungliga upphovsmannen genom att länka tillbaka till din webbplats.

Om du tar bort innehåll, använder SEO HQ rimlig möda för att ta bort det från Webbtjänsten, med du godtar att cachelagring av eller referenser till innehållet kanske inte omedelbart blir oåtkomligt.

Utan att begränsa någon av dessa framställningar eller garantier, har SEO HQ rätt (men inte skyldighet) att, efter SEO HQs eget gottfinnande, vägra eller ta bort innehåll som, enligt SEO HQs rimliga uppfattning bryter mot SEO HQs policy eller är på annat sätt skadligt eller förkastligt, eller avsluta eller neka åtkomst till och användning av Webbtjänsten för alla personer eller entiteter av alla orsaker, efter SEO HQs eget gottfinnande.

Webbplatsbesökarnas ansvar.

SEO HQ har inte granskat och kan inte granska allt material, inklusive datorprogram, som publiceras på Webbtjänsten och kan därför inte ansvara för materialets innehåll, användning eller följder. Genom att sköta Webbtjänsten, varken framställer eller implicerar SEO HQ sitt godkännande av materialet som publiceras där eller anser att sådant material är korrekt, användbart eller oskadligt. Du ansvarar för att vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och dina datorsystem mot virus, maskar, trojaner och annat skadligt eller destruktivt innehåll. Webbtjänsten kan innehålla stötande, oanständigt eller på annat sätt anstötligt innehåll, såväl som innehåll med tekniska felaktigheter, skrivfel och andra felaktigheter. Webbtjänten kan även innehålla material som bryter mot tredje parts privata eller offentliga rättigheter eller bryter mot immateriell rätt och annan besittningsrätt, eller hämtning, kopiering eller användning som lyder under ytterligare angivna eller ej angivna villkor. SEO HQ frånsäger sig allt ansvar för eventuell skada användning av Webbtjänsten orsakar för besökarna eller genom att dessa besökare hämtar innehåll publicerat på Webbtjänsten.

Innehåll publicerat på andra webbplatser.

Vi har inte granskat och kan inte granska allt material, inklusive datorprogram, som görs tillgängligt på webbplatserna och webbsidorna till vilka Bloggfabriken.se länkar, och som länkar till Bloggfabriken.se. SEO HQ har ingen kontroll över webbplatser och webbsidor utanför Bloggfabriken och ansvarar inte för deras innehåll eller användning. Genom att länka till en webbplats eller webbsida utanför Bloggfabriken, framställer eller implicerar inte SEO HQ sitt godkännande för en sådan webbplats eller webbsida. Du ansvarar för att vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och dina datorsystem mot virus, maskar, trojaner och annat skadligt eller destruktivt innehåll. SEO HQ frånsäger sig allt ansvar för skada orsakad av användning av webbplatser eller webbsidor utanför Bloggfabriken.

Brott mot upphovsrätten.

Eftersom SEO HQ ber andra att respektera sin immateriella upphovsrätt, respekterar vi även andras immateriella upphovsrätt. Om du anser att material på eller länkat till av Bloggfabriken.se bryter mot din upphovsrätt, uppmanar vi dig att meddela SEO HQ detta. SEO HQ svarar på alla sådana meddelanden, inklusive att efter krav och lämplighet ta bort material eller inaktivera alla länkar till material som bryter mot upphovsrätten. SEO HQ avbryter besökarens åtkomst till och användning av Webbtjänsten om, under lämpliga omständigheter, det fastställts att besökaren upprepade gånger brutit mot SEO HQs och andras upphovsrätt.

Immateriell egendom.

Detta Avtal överför ingen immateriell egendom ägd av SEO HQ eller tredje part från SEO HQ till dig, och alla rättigheter, äganderätt och intressen i och för sådan egendom kvarblir (såsom mellan parterna) uteslutande hos SEO HQ. SEO HQ, Bloggfabriken.se och alla andra varumärken, tjänstmärken, grafik och logotyper som används i samband med Bloggfabriken.se eller Webbtjänsten, är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör SEO HQ eller SEO HQs licensgivare. Övriga varumärken, tjänstmärken, grafik och logotyper som används i samband med Webbtjänsten kan vara varumärken ägda av tredje part. Din användning av Webbtjänsten ger dig ingen rättighet eller licens till att reproducera eller på annat sätt använda varumärken som ägs av SEO HQ eller tredje part.

Annonser.

Automattic förbehåller sig rätten att visa annonser på din blogg.

Tillskrivning.

Automattic förbehåller sig rätten att visa tillskrivningslänkar såsom Blogga på Bloggfabriken.se, temaförfattare och typsnittstillskrivning i sidfoten eller verktygsfältet i din blogg. Erkännanden i sidfoten och verktygsfältet Bloggfabriken.se får inte ändras eller tas bort oavsett inköpta uppgraderingar.

———————————

Domännamn.

Om du registrerar ett domännamn, använder eller överför ett tidigare registrerat domännamn, tillstår och samtycker du till att användning av domännamnet även lyder under policyerna för Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (”ICANN”) och Domänamnregistreringen och kundtjänstavtalet.
Google Apps. Om du köper en Google Apps-prenumeration, gäller det här avsnittet. Google Apps tillhandahålls av Google, och din användning av Google Apps lyder under Googles Användningsvillkor för tjänsterna, vilka du godkänner innan du använder Google Apps för första gången. Automattic är auktoriserad återförsäljare av Google Apps, garanterar inte tjänsterna som tillhandahålls av Google, och friskriver sig från Googles ansvar för eventuell skada som följd av vår distribution och försäljning av deras tjänster. Google tillhandahåller teknisk support för sina tjänster, enligt sina riktlinjer för teknisk supporttjänster. Om du är ett företag och köper Google Apps till din webbplats på WordPress.com, framställer du att företaget har 749 eller färre anställda.
Ändringar. Vi förnyar ständigt våra tjänster och detta innebär att vi ibland måste ändra de rättsliga villkoren under vilka vi tillhandahåller våra tjänster. Om vi gör materiella ändringar, meddelar vi detta genom att publicera dem på någon av dina bloggar eller genom att skicka ett e-postmeddelande eller med någon annan form av meddelande innan ändringarna träder i kraft. Meddelandet anger en rimlig tidsperiod efter vilken de nya Villkoren träder i kraft. Om du inte samtycker till ändringarna måste du sluta använda WordPress.com inom den angivna uppsägningstiden. Din fortsatta användning av WordPress.com lyder under de nya villkoren. Eventuella tvister som uppkom före ändringarna regleras av Villkoren (inklusive den bindande enskilda skiljedomsklausulen) som gällde när tvisten uppkom.
Uppsägning. Automattic får när som helst, med eller utan orsak, med eller utan föregående meddelande, omedelbart avbryta din åtkomst till alla delar av Webbplatsen. Om du vill säga upp det här Avtalet eller ditt konto på WordPress.com (om du har ett), slutar du helt enkelt använda Webbplatsen. Alla bestämmelser i det här Avtalet, vilka enligt sitt innehåll gäller efter uppsägningen, gäller efter uppsägningen, inklusive, utan begränsning, bestämmelser om äganderätt, garantifriskrivningar, skadestånd och begränsningar i skadeståndsskyldigheten.
Ansvarsfriskrivning. Webbplatsen tillhandahålls ”i befintligt skick”. Automattic och dess leverantörer och licensgivare friskriver sig härmed från alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, inklusive, utan begränsning, garantier för säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål och om det inte föreligger intrång. Varken Automattic eller dess leverantörer eller licensgivare garanterar att Webbplatsen är felfri eller att åtkomst till densamma förblir kontinuerlig och oavbruten. Om du verkligen läser det här kommer en belöning. Du förstår att du hämtar eller på annat sätt anskaffar innehåller eller tjänster från Webbplatsen efter eget omdöme och på egen risk.
Begränsad skadeståndsskyldighet. Under inga omständigheter är Automattic, eller dess leverantörer eller licensgivare, ansvariga med hänsyn till någon punkt i det här avtalet under något kontrakt, försumlighet, strikt ansvar eller annan rättslig eller sedvanerättslig teori för: (i) särskild, oavsiktliga eller följdskador; (ii) kostnaden för anskaffning av ersättningspodukter eller -tjänster; (iii) avbrott i användning eller förlust av eller skada på data; eller (iv) eventuella belopp som överskred avgifterna betalade av dig till Automattic under detta avtal under tolv(12)månadersperioden före talan. Automattic ansvarar inte för eventuella fel eller förseningar på grund av orsaker utom deras kontroll. Ovanstående gäller inte om det är lagstridigt enligt gällande lag.
Allmän framställning och garanti. Du framställer och garanterar att (i) din användning av Webbplatsen sker i strikt överensstämmelse med Automattics Sekretesspolicy, med detta Avtal och med alla gällande lagar och föreskrifter (inklusive utan begränsning eventuella lokala lagar eller bestämmelser i ditt land, din delstat, ort eller annat område, med avseende på beteende online och godtagbart innehåll, och inklusive alla gällande lagar med avseende på överföring av tekniska data exporterade från Förenta Staterna eller landet där du bor) och (ii) din användning av Webbplatsen inte inkräktar på eller tillskansar sig immateriell egendom ägd av tredje part.
Gottgörelse. Du samtycker till att gottgöra och hålla Automattic, dess leverantörer, och dess licensgivare, och deras respective direktörer, tjänstemän, anställda och representanter skadeslösa från alla anspråk och kostnader, inklusive kostnader för juridiska ombud, som uppstår vid användning av den här Webbplatsen, inklusive med inte begränsat till din överträdelse av det här Avtalet.
Översättning. Dessa Användarvillkor skrevs ursprungligen på engelska (USA). Det kan hända att vi översätter Villkoren till andra språk. I händelse av en motsägelse mellan en översatt version av dessa Villkor och den engelska versionen, gäller den engelska versionen.
Övrigt. Det här Avtalet innehåller hela avtalet mellan Automattic och dig med avseende på ämnena och de får endast ändras med ett skriftligt tillägg undertecknat av en behörig verkställande chef på Automattic, eller genom att Automattic skickar en reviderad version per post. Utom när det är lagstridigt enligt gällande lag, om sådan föreskriver annat, regleras det här Avtalet, eventuell åtkomst och användning av Webbplatsen av lagarna i delstaten Kalifornien i USA, utom dess konflikt med lagbestämmelser, och eventuella tvister som uppstår eller med avseende på Avtalet löses i de statliga och delstatliga domstolarna i San Francisco County, Kalifornien, USA. Utom för anspråk för ålagd eller skäliga ersättning eller anspråk med avseende på immateriell egendom (vilka kan framläggas till en behörig domstol utan borgen), avgörs eventuella tvister uppkomna av det här Avtalet slutligen enligt Comprehensive Arbitration Rules of the Judicial Arbitration and Mediation Service, Inc. (“JAMS”) av tre skiljedomare utsedda enligt dessa Regler. Skiljedomen ska äga rum i San Francisco, Kalifornien, på engelska och skiljedomen ska gälla i alla domstolar. Den segrande parten efter åtgärder eller handlingar för att upprätthålla det här Avtalet är berättigad till ersättning för kostnader och advokatarvoden. Om någon del i det här Avtalet anses vara ogiltigt eller inte möjligt att genomdriva, skall den delen tolkas så att den återspeglar partens ursprungliga avsikt och återstående delar förblir gällande. En ansvarsbefrielse från endera parten från något villkor i det här Avtalet eller eventuell överträdelse härav, i alla fall, frångås inte ett sådant villkor eller efterföljande överträdelse härav. Du får överlåta dina rättigheter i det här Avtalet till en annan part som samtycker till, och godkänner att bli förpliktigad av, dess villkor; Automattic får överlåta sina rättigheter enligt det här Avtalet utan villkor. Det här Avtalet bindande och träder i kraft för parterna, deras efterträdare och tillåtna ombud.